Privacyverklaring Mijnvogaanvraag.nl

Versie 14 januari 2021

 

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen als je gebruikmaakt van onze dienstverlening op www.mijnvogaanvraag.nl of partner websites. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. Hieronder vind je meer informatie.

Wat is mijnvogaanvraag.nl?
Mijnvogaanvraag.nl is een online dienstverlening waarbij iedereen zonder een eigen e-Herkenning en/of bezoek aan het gemeentehuis een VOG kan aanvragen mits in bezit van een digi-D en iDeal betaalmogelijkheid. Mijnvogaanvraag.nl zet vervolgens de door de aanvrager ingevoerde gegevens door naar Justis.nl die de verdere controle en verwerking verzorgd.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Wanneer jij je als aanvrager jouw aanvraag via het formulier opgeeft verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Wanneer jij je als contactpersoon van jouw organisatie aanmeldt via een besloten omgeving verwerken we de volgende persoons)gegevens:

Doeleinden
De gegevens die worden verwerkt, gebruiken we om:

We verwerken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die we in deze privacyverklaring hebben opgenomen.

Grondslag
Volgens de AVG mag Mijnvogaanvraag.nl jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtmatige grondslag is. Mijnvogaanvraag.nl maakt gebruik van de grondslag ‘toestemming’ om de persoonsgegevens te verwerken.

Delen met anderen
Binnen mijnvogaanvraag.nl en samenwerkende partners hebben uitsluitend de verantwoordelijke medewerkers (inclusief ingehuurd personeel) toegang tot jouw persoonsgegevens. Zowel vaste medewerkers als ingehuurd personeel zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Je persoonsgegevens delen we alleen met derden als dit nodig is om te voldoen aan een van de eerder genoemde doeleinden.

Bewaren
Je persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is. Let wel:

Als de hierboven genoemde bewaartermijnen verlopen zijn, verwijderen we jouw persoonsgegevens automatisch.

Jouw recht op inzage, correctie of verwijdering
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht om je toestemming in te trekken.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’). Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een machine leesbaar formaat naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar sturen naar info@verklaringomtrentgedrag.nl o.v.v. privacy. Wij willen je er verder ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Externe links
Onze website bevat links naar andere externe websites. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij raden je aan altijd na te lezen op welke manier andere websites met je gegevens omgaan.

Gebruik Google Analytics
Mijnvogaanvraag.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt samen met jouw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je vindt daar ook het privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan Mijnvogaanvraag.nl te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mijnvogaanvraag.nl heeft hier geen invloed op. Mijnvogaanvraag.nl heeft Google geen toestemming gegeven om de via www.mijnvogaanvraag.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website www.mijnvogaanvraag.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mjnvogaanvraag.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Contactgegevens
Discdev B.V.
t.a.v. Mijnvogaanvraag.nl
Raadhuislaan 23
5341GL Oss,
info@verklaringomtrentgedrag.nl
+31(0)85 7826500